NavMenu Utmarksmuseet Pilgrimstapeten Pilgrimsleden Ransbysätern Boende Café Utmark Museibutiken Forsbåtar Utmarksmusiken Utställningar Kalender Öppettider Kontakta oss View pages in english Till Startsidan
Utmarksmuseet

Navigerings stolpe.jpg I centrum av periferin i norra Värmland ligger Utmarksmuseet, i en by mellan Likenäs och Sysslebäck. Byn heter Ransby efter det norska ordet för korp, ravn, korpens hemvist. En samling timrade hus där berättelser, möten och minnen om glesbygdens kulturarv är tillgängligt under sommarsäsongen.

Cafè ute Foto Per Arne Olsson.jpg Utmarksmuseet drivs som en ideell förening, och har ca 300 medlemmar. På museet visas utställningar som på olika sätt skildrar människornas liv i bygden, förr och nu. Temat varierar vanligen år från år. Museet visar också Pilgrimstapeten, Sveriges motsvarighet till Bayeuxtapeten, en 40 meter lång bonad, broderad av arbetslösa kvinnor. Tapeten skildrar pilgrimsleden från Hammarö till Trondheim. För den som önskar förtäring är Café Utmark öppet. Lokalen kan också hyras för familje-sammankomster, födelsedagskalas, företagsmöten etc.
I museibutiken finner du hantverk och souvenirer. Museets säter, Ransbysätern, brukades troligen redan på 900-talet. Idag är den ett STF-anslutet vandrarhem, med säterstugor att hyra från maj till september. Fjällkor, hästar och getter betar där sommartid.

diverse 110.jpg Norra Värmland utgör ett gigantiskt kulturlandskap, ett av Sveriges fornlämningstätaste områden. Efter det att inlandsisen släppte sitt grepp för 8000 år sedan har folk jagat, fiskat, samlat. Nordvärmland upplevde sin storhetstid kring 1000-talet i samband med järnframställningens framsteg. Myrmalm förädlades och gränshandeln var livlig. Norra Värmlands marknadsanpassade bönder försåg norska stormän och vikingar med ämnesjärn till vapen. Kyrkorna i norr smyckades med utsökta skulpturer av kringresande mästare.

Att leva och försörja sig i skogens utmarker krävde mycket av människorna. Det var därför nödvändigt med samarbete och det ledde till att människor i skogsområden levde i ett jämlikare samhälle än folk på slättbygder. Björn, varg och lodjur finns i norra Värmland. Sveriges älgtätaste område ligger i museets omgivande skogar. Fångstgropar för älg förbjöds i lag 1864. De flesta älggropar här är från 1000-talet, den äldsta är fem tusen år. En rekonstruerad fångstgrop finns på museiområdet.

jaktfiske.jpg

museet and tapet.jpg


Svenskt Utmarksmuseum