NavMenu Utmarksmuseet Pilgrimstapeten Pilgrimsleden Ransbysätern Boende Café Utmark Museibutiken Forsbåtar Utmarksmusiken Utställningar Kalender Öppettider Kontakta oss View pages in english Till Startsidan
Pilgrimstapeten

Tapeten Foto Vem liten.jpg Pilgrimstapeten är en 40 m lång bonad, broderad på linneväv med ullgarn, som skildrar Pilgrimsleden från Hammarö till Trondheim.

Projektet inleddes i september 1995, och arbetet har utförts av tio kvinnor från Nordvärmland och Solör i Norge. Tapeten blev klar 23 april 1997 och ställdes ut för första gången i Trondheim i samband med stadens 1000-årsjubileum. Dess pilgrimsfärd fortsatte sedan till Stikklestad Nationale Kultursenter och vidare till Stockholms Medeltidsmuseum under Kulturhuvudstadsåret och åter till Ransby i norra Klarälvdalen där den nu befinner sig i en egen byggnad, Pilgrimshärbärget.

Pilgrimshärbärget är ritat av en arkitekt från Trondheim, Kari Hovin Kjölle, som låter den nutida pilgrimen/turisten komma in i ett 20 meter långt timmerhus. Man följer sedan en gångstig av soluppvärmda stenar, stenar som kommer från norra Värmland och Solör i Hedmark. Genom en skog av gamla träd eller stockar tar man sig uppför Klarälven/Trysilelva till Röros sedan utför Gaula och ner till Atlantkusten och Nidaros.

Idén till Pilgrimstapeten är hämtad från Bayeuxtapeten, som är broderad av kvinnor i Normandie år 1067-1076. Den är 70 m lång och skildrar slaget vid Hastings. Mer info om Bayeuxtapen.

Tabpeten början klippt.jpg Pilgrimsvandringen börjar vid Hammarö


Svenskt Utmarksmuseum